Google Translate:

Nyhet 08 februari 2023

Prishöjning av elnätsavgiften 1 mars 2023

Affärsverken justerar elnätsavgiften för att täcka ökade kostnader för regionnätsabonnemang och nätförluster. Nätförluster är den el som försvinner i ledningarna vid överföringen till våra kunder och något som vi behöver kompensera för genom att köpa in extra el. Och när elen är dyrare ökar följaktligen kostnaderna.

Pristak för regionnät

I september aviserade regionnätet extrema prishöjningar där överföringsavgiften (priset per kWh) skulle öka med nästan 500 procent.

– Det kändes orimligt. Genom branschorganisationen Energiföretagen har vi därför arbetat för att påverka Svenska Kraftnäts prissättning. Det har resulterat i sänkta stamnätstariffer samt införande av ett pristak för regionnätsägarna. Taket utesluter inte fler höjningar, men beroende på hur elmarknaden utvecklas kan det framöver bli avgiftsjusteringar både uppåt och neråt, säger Martin Nilsson, produktägare Elnät på Affärsverken.

Genomsnittlig höjning med 14 procent

Höjningen från den 1 mars kommer att landa i genomsnitt på 14 procent för våra kunder. Generellt motsvarar höjningen 12 kronor i månaden för en lägenhet med 2000 kWh förbrukning. För en ny villa med 10 000 kWh förbrukning hamnar höjningen på 108 kronor i månaden. För en villa med 20 000 kWh förbrukning blir det 193 kronor i månaden.

Elnätsförluster är en kostnad som inte Affärsverken kan påverka eftersom vi inte styr marknadspriset på el. Vi som nätägare gör ingen vinst genom prisökningen.

För mer information, kontakta
Martin Nilsson, Produktägare Elnät
0708-78 30 53, martin.nilsson@affarsverken.se

Elnätsavgifter