Google Translate:

Pressrelease 16 december 2020

Ny deponicell på Mältan säkrar avfallshantering utan långa transporter

Affärsverken har fått klartecken av Karlskrona kommun att öppna sin nya deponicell på Mältans avfallsanläggning. Området är på cirka 6 000 kvadratmeter och kommer att kunna ta emot avfall i drygt 25 år.

– Beslutet innebär att vi har tryggat anläggningen för lång tid framöver och att företag och boende i kommunen slipper långa transporter för att deponera avfall. Det är en stor vinst för miljön, säger Tove Juhl Andersen, miljöstrateg på Affärsverken.

De allra flesta material kan återanvändas eller återvinnas men en liten del, 0,8 procent av avfallet, måste fortfarande deponeras. Den nya deponicellen är anpassad för icke-farligt avfall som klinkers, kakel och isolering.

– Den kan liknas vid ett gigantiskt badkar som är helt förslutet genom en vall med bentonit-lera. Vatten samlas upp och renas i flera steg. Prover tas fortlöpande och redovisas till miljöinstanser, berättar Bengt Tilosius, anläggningschef på Affärsverken.

Affärsverken räknar med att kunna ta emot 5 000 – 7 000 ton deponiavfall per år och cellen på Mältan är extra viktig eftersom det är den enda kvarvarande deponianläggningen i Blekinge.

– Vi tar ansvar för att hantera avfallet lokalt, vilket både sparar tid och pengar för den som ska deponera. Den ligger i anslutning till övrig avfallshantering och kommer på det sättet inte att störa grannar eller andra intressenter. I fall det skulle behövas, kan vi även utöka cellen med 3 000 – 4 000 kvadratmeter, säger Bengt Tilosius.

För mer information, kontakta:

Tove Juhl Andersen, miljöstrateg
0708-78 30 98

Bengt Tilosius, anläggningschef
0455-783 63

Anna Claesson, marknadschef
0708-78 30 50