Google Translate:

Pressrelease 22 januari 2021

Utbyggnad av Karlskrona Solpark för att möta rekordintresse för solenergi

Intresset för solenergi ökar kraftigt hos Karlskronaborna och under våren 2021 startar bygget av nästa etapp av Karlskrona Solpark. Även försäljningen av solcellspaket når nya rekordnivåer och totalt står solenergin nu för mer än 500 familjers helårskonsumtion av el.

– Det är en oerhört positiv injektion till vårt elnät av helt förnyelsebar och lokalproducerad energi, säger Robbert Prinselaar, produktansvarig för solenergi på Affärsverken.

Intresset för solenergi bara växer och Karlskronaborna visar ett stort engagemang för att bidra till ett hållbart samhälle genom att investera långsiktigt i solenergi. Många vill vara med i omställningen och Christer Larsson på Långö är en av de som investerat i både solceller på tak och andelar i Solparken.

– Jag är intresserad och känner för miljöarbetet. Jag har solceller på mitt garagetak men istället för att ha solpaneler på bostadshuset också så köpte jag andelar i Karlskrona Solpark. Nu tas kilowattimmarna till vara och jag följer produktionen dagligen, berättar Christer Larsson.

Under det gångna året producerade Karlskrona Solpark el som motsvarar 200 familjers helårsförbrukning och nu kommer kapaciteten att öka ytterligare genom utbyggnaden som förväntas vara klar till sommaren 2021. Utöver att drifta anläggningen går Affärsverken också in som delägare.

– Vårt överordnade syfte är att ta samhällsansvar, gå före och visa vägen mot ett hållbart samhälle. Genom att köpa andelar i Karlskrona Solpark kan alla kunder medverka till den gröna omställningen, säger Anna Hammartorp, chef för affärsområde Energi på Affärsverken.

Affärsverken erbjuder två olika alternativ för den som är intresserad att investera i solenergi. Antingen köper kunden andelar i solcellsparken eller solceller som installeras på det egna taket. Solcellspaketen anpassas efter kundens behov och förutsättningar.

– Under 2020 har vi sålt rekordmånga nya anläggningar och vi har nu ungefär 300 kunder med egna solceller i vårt nät. Förutom att de producerar solel till sig själva så motsvarar deras överskott årsförbrukningen hos 300 andra familjer. Här talar vi om riktiga energispridare, säger Robbert Prinselaar.

Nya regler för stöd för grön teknik gäller från och med årsskiftet och privatpersoner som investerar i solceller på sin fastighet kan göra grönt avdrag för omkring 15 procent av totalkostnaden. De nya reglerna tillsammans med den generella trenden att ställa om till en mer hållbar livsstil gör att potentialen för solenergi bedöms som enorm.

– Vi har ett mycket gynnsamt läge i sydöstra Sverige med många soltimmar. Solparken kan utökas ytterligare och det finns många takytor som skulle bli utmärka solcellsanläggningar, säger Robbert Prinselaar.

Läs mer om Affärsverkens arbete med solenergi

För mer information, kontakta:

Robbert Prinselaar, produktansvarig för solenergi på Affärsverken, 0733-43 03 25

Anna Hammartorp, affärsområdeschef energi, Affärsverken, 0733-87 68 33

Anna Claesson, marknadschef, 0708-78 30 50