Google Translate:

Pressrelease 22 februari 2022

Snart går startskottet för fiberutbyggnaden till Östra skärgården

Karlskronas Östra skärgård kommer att ha fiberanslutning innan halvårsskiftet i sommar. Skärgårdsprojektet är en utmanande etapp och utgör en av de sista etapperna i uppdraget att förse kommunens landsbygd med fiber.

Bofasta på öarna Långören, Utlängan, Ungskär, Inlängan och Stenshamn erbjuds möjlighet att ansluta sig till fiber. Även de som har fritidshus i anslutning till där kabeldragningen passerar får möjlighet ansluta sitt hus.

Uppkopplade öar är som en självklarhet i en skärgårdskommun som Karlskrona. En förbättrad infrastruktur är livsviktigt för en levande skärgård, särskilt nu när allt fler samhällskritiska internettjänster är självklara och många vill ha möjlighet att arbeta hemifrån. Affärsverkens uppdrag är att förse landsbygden med fiber och nu är startas projektet i Östra skärgården.

– Det finns en tydlig målbild - Karlskrona ska vara en attraktiv kommun att både leva och turista i. Karlskrona är uppbyggt på öar och det är en självklarhet att våra öar ska vara uppkopplade, säger Anna Wallin, VD Affärsverken AB.

Nu är projektet i startgroparna, de sista tillståndsansökningarna är inskickade till Länsstyrelsen, upphandling av entreprenörer pågår och utskick av intresseanmälningar har skickats ut till de bofasta på öarna.

– Projektet som omfattas av en sjökabel ut till öarna och mellan öarna är en utmaning. I den allra möjligaste mån kommer vi att använda fiber som teknik, vilket ställer en del arbetsmässiga krav ute på öarna, berättar Jan Lindqvist, Affärsområdeschef Kommunikation.

– Det finns ett stort intresse för fiber ute i skärgården. Vår målsättning är att så många som möjligt anmäler sitt intresse redan nu, det kommer att bli svårt att efteransluta fastigheter, avslutar Jan Lindqvist.

Affärsverken har kommit långt med fiberanslutning av landsbygden om man jämför med andra orter i Sverige. På de ställen där det fortfarande saknas fiber handlar det om att vi måste vänta in schaktarbeten eller vägbyggen.

För mer information

Profilfoto på Anna Claesson, Marknadschef på AffärsverkenAnna Claesson
Marknadschef Affärsverken
0708-78 30 50
anna.claesson@affarsverken.se