Google Translate:

Pressrelease 11 april 2022

Så betalas elpriskompensationen ut till Affärsverkens elnätskunder

Regeringens elpriskompensation kommer att betalas ut till cirka 4 800 av Affärsverkens elnätskunder. Utbetalningen blir som kredit på fakturan under en eller flera månader från och med marsfakturan som ska betalas i april. Kunden behöver inte göra något för att få ta del av pengarna.

De kunder som är berättigade till ersättning är privatkunder i Affärsverkens elnät som bor i villa, radhus och lägenhet och som har en förbrukning över 700 kWh under december 2021, januari respektive februari 2022.

Regeringens föreslag om kompensation för mars för privathushåll i vårt elområde är inte beslutad ännu. Om riksdagen fattar beslut om den förlängda kompensationen gäller den för kunder som haft en förbrukning över 400 kWh under mars månad. Utbetalningen för mars månad kommer att ske på samma sätt som övrig utbetalning.

Fakta:

Regeringens stöd till hushåll som har drabbats av höga elpriser under december 2021 samt januari och februari 2022 bygger på hur mycket el hushållet har förbrukat respektive månad, inte på hur hög elräkningen är.

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en förbrukning på 700 kWh per månad, där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kronor för tre månader. Den högsta ersättningen är till kunder som har förbrukat över 2 000 kWh per månad där kunden kommer att få 2 000 kronor per månad, totalt 6 000 kronor.

Regeringen har föreslagit en modifierad och förlängd elpriskompensation för mars månad. Anledningen är att Rysslands invasion av Ukraina, vilket har drivit upp priset på gas och därmed även elpriset. Om beslutet fattas av riksdagen kommer förlängningen av elpriskompensationen att gälla för elprisområdena 3 och 4, i södra och mellersta Sverige, där priserna ökat mest. Utbetalningen till Affärsverkens elnätskunder kommer att ske på samma sätt som den beslutade kompensationen.

 

För mer information

Profilfoto på Anna Claesson, Marknadschef på AffärsverkenAnna Claesson
Marknadschef Affärsverken
0708-78 30 50
anna.claesson@affarsverken.se