Google Translate:

Pressrelease 09 maj 2019

Nu bygger vi etapp 2

Delbart är hållbart – Affärsverkens vision att bidra till och möjliggöra ett hållbart samhälle är tydlig. Kundintresset att få vara med och äga sin egen andel i Karlskrona Solpark är stort och andra etappen är nu klar att börja byggas.

Andra etappen kommer att bli på 0,6 MW och därefter kommer ytterligare åtta etapper att byggas. Den första etappen på 0,6 MW är i kommersiell drift sedan slutet av april och levererar nu förnybar solenergi från Karlskrona till andelsägarna
i etapp 1.

– Intresset är stort både hos organisationer, företag och privatpersoner. Införsäljningen av etapp 3 är påbörjad och sker parallellt, säger Robbert Prinselaar, Produktägare för Karlskrona Solpark.

Alla kan bli delägare
Karlskrona Solpark blir andelsägd i sin helhet. Större företag och organisationer
investerar som direktägare, medan småföretag och privatpersoner köper andelar
genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona. Tanken är att så
många som möjligt ska få chansen att producera sin egen miljövänliga el och ta
del av avkastningen från solen.

För mer information, kontakta Robbert Prinselaar, produktägare Karlskrona Solpark,
på telefon 0733-43 03 25 eller via e-post robbert.prinselaar@affarsverken.se
Läs gärna mer på www.karlskronasolpark.se.