Google Translate:

Pressrelease 06 december 2021

Det lokala elnätspriset påverkas av omvärlden

Höjda priser i landets stam- och regionnät tvingar nu fram en höjning av elnätsavgiften även i lokalnätet. Affärsverken aviserar en höjning med sju procent 2022. Det motsvarar en ökad kostnad mellan cirka 15 och 70 kronor per månad för lägenhets- och villakunder.

– Vi kan inte påverka att kostnaderna för överföring av el från stamnätet skjuter i höjden på grund av det höga elpriset. Svenska Kraftnät ansvarar för stamnätet i Sverige. Stamnätet går vidare ut i regionnät och slutligen till lokalnät såsom vårt elnät i Karlskrona. Det innebär att när avgiften höjs i stamnätet och i regionnäten drabbar kostnaden lokalnätet och påverkar elnätspriset till våra kunder, säger Martin Nilsson, Affärsverken.

Den nationella prishöjningen innebär att Affärsverken aviserar en höjning i början av 2022 med sju procent för sina elnätskunder. Det motsvarar en ökad kostnad mellan cirka 15 och 70 kronor per månad för lägenhets- och villakunder i Karlskrona.

I Karlskrona har vi under många år varit framsynta och satsat på ett modernt elnät för att kunna möta den elektrifiering som pågår i vårt samhälle. Detta för att undvika kapacitetsbrist i lokalnätet och för att kunna välkomna nya företag att etablera sig här, en satsning som kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Höga priser på bränsle på kontinenten Det svenska elsystemet består av ett stamnät som hanterar överföringen av el, främst från de stora producenterna i norra Sverige till de förbrukningstunga områdena i landets mellersta och södra delar. Sedan finns det regionnät som överför el till lokalnäten, som i sin tur levererar till slutkunderna.

Affärsverken, som ansvarar för ett lokalnät, kan inte påverka att priset stigit i stam- och regionnäten. Prishöjningen i det regionnät som försörjer Karlskrona har aviserats bli cirka 22 procent till följd av ökade kostnader för nätförluster. I grund och botten orsakas detta av de höga elpriser vi sett den senaste tiden till följd av höga bränslepriser i Europa, sämre tillgång på vattenkraft samt överföringsbegränsningar i stamnätet från norr till söder.

Satsar på att främja lokal elproduktion Utöver att modernisera Karlskronas lokalnät arbetar Affärsverken till exempel med lokal, förnybar elproduktion, dels i sitt eget Karlskrona Kraftvärmeverk, dels i Karlskrona Solpark, samt genom att erbjuda solceller till företag och privatpersoner. Ju mer el som produceras lokalt, desto mindre blir beroendet av stam- och regionnäten.

– Affärsverken arbetar med ständiga förbättringar lokalt och verkar även som medlemmar i branschorganisationen Energiföretagen Sverige, som jobbar för en sundare och bättre fungerade elmarknad. Det ger oss en röst i samhällsdebatten, både i Sverige och på EU-nivå, avslutar Martin Nilsson.

Se de nya elnätsavgifterna.

För mer information

Profilfoto på Anna Claesson, Marknadschef på AffärsverkenAnna Claesson
Marknadschef Affärsverken
0708-78 30 50
anna.claesson@affarsverken.se