Google Translate:

Nyhet 18 oktober 2018

Karlskrona ska bli Sveriges smartaste stad

Idag presenterar Affärsverken och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) sitt fördjupade samarbete inom Internet of Things (IoT). Vi inviger även den öppna testmiljön på Gräsvik vilken möjliggör för studenter, forskare och företag att utan kostnad prova Affärsverkens öppna IoT-nätverk för uppkopplade saker.

Affärsverken tillsammans med Karlskrona kommun och flera lokala företag är redan idag verksamma inom IoT-området. Med hjälp av små sensorer och teknik för sakernas internet (IoT) genomför vi för närvarande flera tester och samlar automatiskt in information om t. ex. badtemperaturer, mängden avfall vid återvinningen och antal lediga parkeringsplatser. Insamlad data går via vårt egna LoRa-radionät.

Genom det nya samarbetet med BTH kommer vi att kunna erbjuda en öppen testmiljö som möjliggör för studenter och forskare att använda den nya tekniken för IoT och LoRa som en naturlig del inom sina program och projekt. Något som i förlängningen kommer ge värdefull återkoppling till Affärsverken och förhoppningsvis även generera nya lokala företag inom IoT-området.

För frågor kontakta 
Janne Lindqvist, Affärsområdeschef Stadsnät
janne.lindqvist@affarsverken.se