Google Translate:

Nyhet 10 juli 2020

Ny förordning om producentansvar för förpackningar och returpapper

Den 1 januari 2021 införs en ny förordning som utvecklar producentansvaret för förpackningar och tidningspapper. Det innebär att förpackningar och returpapper ska sorteras och hämtas vid bostaden. Vid årsskiftet var det tänkt att detta skulle börja gälla men regeringen meddelande i slutet av juni att tidpunkten för detta skjuts fram.

Affärsverken, som hanterar renhållningen på uppdrag av Karlskrona kommun, har i dagsläget ingen information om hur förändringen kommer att påverka dig som kund. Det beror på beslut i den organisation (TIS -tillståndspliktiga insamlingssystem) som får tillstånd från Naturvårdsverket att hantera förpackningar och returpapper. Med bakgrund mot detta så avvaktar vi införande av bland annat 4-fackskärl.