Google Translate:

Nyhet 14 juni 2022

Omvärldsläget påverkar det lokala elnätspriset

Omvärldsläget med sanktioner och strypta gasleveranser leder till fortsatt höga elpriser både i Sverige och övriga Europa. Affärsverken aviserar därför om en höjning av elnätspriset med 5 procent från den 1 juli.

Elmarknadspriserna svänger kraftigt och det oroliga omvärldsläget fortsätter att påverka redan höga elpriser både i Sverige och övriga Europa. Sanktioner och strypta gasleveranser från Ryssland förvärrar en redan ansträngd situation på elmarknaden.

Ökade kostnader för nätförluster i såväl överliggande stam- och regionnät som i Affärsverkens lokalnät gör att nätavgiften återigen behöver justeras. Alla nät har nätförluster det vill säga el som går förlorad vid överföring mellan elnät och som genererar värme, istället för att komma fram till användarna. Det är inte större nätförluster nu än tidigare men kostnaderna för nätförlusterna har ökat på grund av elpriserna. Affärsverken har – precis som alla andra – elhandelsavtal som har blivit dyrare när priset ökat och tvingas därför att höja priset mot kund.

Prishöjningen i regionnätet har aviserats bli cirka 16 procent och som en konsekvens av prishöjningen aviserar Affärsverken en höjning av elnätspriset med 5 procent från den 1 juli. Det motsvarar en ökad kostnad på mellan cirka 10 och 50 kronor per månad för lägenhets- och villakunder i Karlskrona.

Elnätsavgifter


För mer information

Martin Nilsson
Produktägare Elnät
0708–78 30 53
martin.nilsson@affarsverken.se