Google Translate:

Nyhet 01 april 2020

Ny punktskatt införs på avfall som förbränns

Riksdagen har beslutat om en ny punktskatt på avfall som förbränns. Skatten införs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering som i sin tur medför minskade klimatutsläpp.

Skatten införs den 1 april 2020. Under 2020 är skattesatsen 75 kronor per ton brännbart avfall. År 2021 blir skattesatsen 100 kronor per ton och år 2022 125 kronor per ton.

För brännbart avfall som mottas från och med 1 april 2020 kommer Affärsverken AB att höja priset med motsvarande beslutad skattesats. Det innebär en prisökning med 94 kronor (inklusive moms) per ton för år 2020.

Mer information om den nya skatten på riksdagen.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.