Google Translate:

Nyhet 19 september 2018

Ingen smäll för Affärsverken

Dagens morgonsändning från Ekonomiekot i Sveriges Radio tar upp en händelse från den Nordiska elbörsen i förra veckan. En norsk elhandlare hade inte säkerheter för börsens fordringar, så dennes positioner blev stängda av marknadsplatsen Nasdaq OMX. Det innebar 107 miljoner EUR i förlust, som täcktes av börsens krisfond. Den fonden måste nu ersättas av börsens medlemsaktörer, däribland några svenska kommunalt ägda elhandelsföretag.

Affärsverken är inte egen aktör på Nasdaq OMX, utan handlar via andra aktörer. Vi får därför inga krav på inbetalningar till börsen. Den fysiska börsen Nord Pool Spot, där Affärsverken är medlem, påverkas inte av händelsen på den finansiella marknaden.

Utlösande faktor till förra veckans händelser är kraftiga prisrörelser. Affärsverken förvaltar el för kunders räkning och handeln påverkas av prisnivåerna. Det är därför glädjande att berätta att vi har lyckats säkra de upparbetade vinster som vi genererat i kundportföljerna.