Google Translate:

Nyhet 20 mars 2020

Information till företagare med anledning av Coronaviruset

Affärsverken vidtar åtgärder som underlättar för det lokala näringslivet och gör det möjligt för företagare att få anstånd med betalningar. Vi bedömer från fall till fall. Skicka in din ansökan om anstånd till kredit@affarsverken.se.

Faktura och betalning

Kontakta oss