Google Translate:

Nyhet 07 maj 2021

Högt betyg i sorteringstest på väg mot framtiden

Framöver ska även Karlskronaborna kunna sortera förpackningar just utanför dörren och för att säkerställa en riktigt hållbar lösning pågår ett gediget förarbete. Som första aktör i världen har Affärsverken testat en ny typ av sidolastande bil samt tvåfackskärl, och betyget bland testkunderna på Trummenäs talar sitt tydliga språk.

Som ett led i att förbereda för att också Karlskronaborna ska kunna sortera sina förpackningar på hemmaplan, så kallad fastighetsnära insamling, arbetar Affärsverken med bland annat olika fältstudier och tester.

– Infrastrukturen varierar på olika håll i kommunen och samma kärlsystem kommer inte att passa överallt. Det rör sig om stora investeringar och vi måste ha alternativ, utvärdera vad som fungerar var och kunna fatta beslut baserat på fakta – allt för att framtidens förpackningssortering ska vara hållbar för såväl karlskroniterna som ekonomiskt, säger Robert Malmgren, produktansvarig för renhållningsområdet Cirkulär på Affärsverken.

Granskar framtida alternativ

På många håll i landet, inte minst i närliggande kommuner, kan invånarna redan sortera sina förpackningar i de fyrfackskärl som just nu är marknadens enda alternativ. I Affärsverkens förstudie ingår det att granska även framtida alternativ. När frågan kom från San Sac, leverantör av avfallskärl, samt Joab, tillverkare av de skåp som kärlen töms i på bilen, om att bli testföretag passade det väl in i Affärsverkens process.

– Det var en spännande möjlighet för oss. Utöver att testet har försett oss med bra underlag blev vi pionjärer genom att vara de första att tömma förpackningsinsamling från hushållen med sidolastande bil. Vår testbil var den första bilen i världen, säger Robert.

En av de viktiga fördelarna med sidolastande bil är att personalen undviker riskmomentet att gå ur bilen vid tömning, så som det krävs vid de baklastande bilar som tömmer exempelvis fyrfackskärl.

Avfallsfordon tömmer ett kärl.
Affärsverkens testbil var den första bilen i världen av den här typen.

Höga betyg på Trummenäs

I det nyss avslutade testet fick 48 hushåll på Trummenäs prova San Sac SULO Decem tvåfackskärl för plast- och pappersförpackningar. Hur upplevde de då möjligheten att sortera papper och plast i ett särskilt kärl på tomten? Av de 40 hushåll som deltog i uppföljningen efter testperiodens slut besvarade hela 91 procent den frågan med näst högsta eller högsta betyg på en sexgradig skala.

En av testpersonerna är Johan Herrlin, som intygar att det är positivt på flera sätt att sortera förpackningar hemma på tomten.

– Främst är det givetvis bra för miljön – den här typen av sortering minskar risken för att hushållens förpackningar slängs i brännbart i stället för att sorteras. Det ska vara lätt att göra rätt, och på det här viset blir det så. Bra för miljön och enkelt för hushållen, sammanfattar Johan.

Kund sorterar
Johan Herrlin var en av Trummenäsborna som hjälpte till att testa de nya kärlen.

Bra på sortering

I Karlskrona är invånarna redan bra på att sortera, men med förpackningskärl hemma blir de flesta sannolikt ännu bättre.

– Som ett konkret bevis på detta slängde testhushållen under testperioden i snitt runt 20–30 procent mindre avfall än vanligt i sina gröna kärl för brännbart, säger Robert.

Exakt när kärl för förpackningssortering på hemmaplan ska införas i Karlskrona är inte bestämt. Från år 2023 krävs tillstånd av Naturvårdsverket för att bedriva fastighetsnära insamling. Bara nationella aktörer kan få detta tillstånd, men likväl kan Affärsverken komma att vara den som utför uppdraget.

– Genom förarbetet är vi mer än redo när det blir dags och vi är trygga i att vi då har system som
fungerar så bra som möjligt i just vår kommun, säger Robert och påpekar en viktig aspekt gällande arbetet för en mer hållbar framtid:

– I samband med införandet av tillstånd läggs större ansvar på förpackningsproducenterna. De kommer att vara tvungna att ansluta sig till ett insamlingssystem med tillstånd och således ta kostnaderna för insamlingen.