Google Translate:

Nyhet 06 maj 2022

För dig med hushållsabonnemang ändras benämningen brännbart till restavfall

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige (branschorganisationen för avfallshantering) ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. Det innebär att nya symboler och nya skyltar har tagits fram för att göra det enkelt för alla att sortera rätt. Vi kommer under året att anpassa våra begrepp till den nya gemensamma standarden och införa nya skyltar med nya symboler. Nu tar vi bort begreppet Brännbart och ersätter det med begreppet Restavfall.

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall, tidningar, trädgårdsavfall, deponi, elektronikavfall, läkemedel, farligt avfall och förpackningar av papper, plast, metall och glas. Restavfallet lägger du i en påse i samma kärl som du tidigare har lagt det brännbara avfallet.