Beskrivning: Du som har ordinarie hämtning tisdag 18 juni till och med fredag 21 juni: Sätt ut dina kärl senast klockan 06:00 dagen före ordinarie hämtning. Viss förskjutning kan ske, så låt kärlen stå tills de är tömda. Tack för hjälpen!

Orsak: Med anledning av helgdag blir det förändringar i avfallshämtningen.

Google Translate:

Beskrivning: Du som har ordinarie hämtning tisdag 18 juni till och med fredag 21 juni: Sätt ut dina kärl senast klockan 06:00 dagen före ordinarie hämtning. Viss förskjutning kan ske, så låt kärlen stå tills de är tömda. Tack för hjälpen!

Orsak: Med anledning av helgdag blir det förändringar i avfallshämtningen.

Nyhet 14 januari 2019

Certifierade Schysst Elhandel

Affärsverken är nu granskade och godkända enligt Energiföretagens certifikat ”Schysst Elhandel”! Detta innebär att vi uppfyller 17 kundlöften som energibranschen har satt upp med kundernas bästa i åtanke. Det är bland annat att ta särskild hänsyn till utsatta kunder och att det tydligt ska framgå för kunden vilket elhandelsföretag som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet företaget bedriver.

Affärsverken blir därmed ett av de tio första företagen i Sverige att certifiera sig!

Läs mer om Schysst Elhandel och de 17 kundlöftena på Energiföretagens hemsida.