Google Translate:

Nyhet 14 januari 2019

Certifierade Schysst Elhandel

Affärsverken är nu granskade och godkända enligt Energiföretagens certifikat ”Schysst Elhandel”! Detta innebär att vi uppfyller 17 kundlöften som energibranschen har satt upp med kundernas bästa i åtanke. Det är bland annat att ta särskild hänsyn till utsatta kunder och att det tydligt ska framgå för kunden vilket elhandelsföretag som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet företaget bedriver.

Affärsverken blir därmed ett av de tio första företagen i Sverige att certifiera sig!

Läs mer om Schysst Elhandel och de 17 kundlöftena på Energiföretagens hemsida.