Google Translate:

Nyhet 17 april 2021

Angående våra lämnade uppgifter till Post- och telestyrelsen (PTS)

Affärsverken lämnar löpande in uppgifter om stadsnätsutbyggnaden till Post- och telestyrelsen (PTS). Uppgifterna hämtas från flera olika databaser och rapporteras till PTS, som sedan i sin tur väljer ut de uppgifter som används vid nationella jämförelser. Varje år sammanställer PTS en rapport där mobiltäcknings- och bredbandsutbyggnaden kartläggs. Rapporten presenterades i mars.

När vi bygger ut stadsnätet ges det möjlighet till alla fastighetsägare och verksamheter i ett aktuellt område att ansluta sig, under förutsättning att det är rimlig schaktsträcka. Alla fastigheter förbereds, såväl permanent- som fritidsbostäder. Fastighetsägare som väljer att inte ansluta sig direkt kan göra det vid ett senare tillfälle.

Till PTS har vi rapporterat in samtliga fastigheter som har möjlighet, oavsett hur fastigheten används och oavsett om fastigheten valt att ansluta sig. Detta är helt i linje med uppdraget från vår ägare. PTS redovisar i rapporten endast så kallad ”home connected”, permanentbostäder med fiberanslutning. Rapporten visar därmed en högre procentuell andel fastigheter i Karlskrona med tillgång till stadsnätet. Enligt uppgift kommer PTS att ändra sättet att redovisa så det går i linje med vårt och andra nätbolags sätt att redovisa stadsnätsutbyggnaden.

Vi har ingen insyn i hur PTS väljer ut och tar fram uppgifter som redovisas i den årliga rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning”. Övriga nätägare (Telia, Telenor, IP-Only) har lämnat in uppgifter som också ligger till grund för rapporten. Vi har inte insyn i dessa uppgifter, vilket gör det svårt för oss att få en helhetsbild av innehållet i rapporten.

 

För mer information, kontakta:
Anna Claesson, marknadschef, 0708-78 30 50