Google Translate:

Nyhet 20 juli 2022

Affärsverken Flex antar energiutmaningen

Sverige ska ställa om till 100 procent förnybar elproduktion 2040 vilket kommer kräva stora förändringar. Hela energibranschen kraftsamlar nu för att skapa förutsättningarna. Inte minst Affärsverken som genom projektet Affärsverken Flex drar sitt strå till stacken på lokal nivå.

2045 förväntas elanvändningen vara fördubblad jämfört med nu, vilket innebär stora utmaningar. Omställningen från fossil energi till förnybara källor gör att vår elproduktion blir alltmer ojämn, då den är baserad på väder, vilket i sin tur gör det svårt att säkerställa energitillgången. Kraftsystemet behöver byggas ut vilket kräver kortare beslutsvägar och tillståndsprocesser.

Vad som måste göras för att klara den gröna omställningen står i fokus just nu och hela branschen testar sig fram. Inte minst Affärsverken som via projektet Affärsverken Flex vill hitta konkreta och hållbara lösningar på flera av frågorna.

Anna Hammartorp, chef för affärsområde Energi på Affärsverken, driver projektet som startade 2021.

– Vi har under det senaste året utforskat vad som ska göras och hur, berättar Anna Hammartorp och fortsätter: Nu är vi redo att genomföra tester för att skapa förutsättningar på en marknad i förändring. Vi söker ständigt samarbeten för att ta oss framåt, för det är bara tillsammans med andra som projektet kan bli framgångsrikt. Det kan vara kunder, leverantörer eller samhällsaktörer i stort. Affärsverken agerar lokalt, men vi är en del av en global utmaning.

Utgår från Energitriangeln

Affärsverken Flex ska skapa ”balans tillsammans” genom att utgå från en energitriangel som visualiserar relationen mellan produktion, lagring och användning.

– Hur bygger vi den optimala lösningen för kunden, Karlskrona, regionen eller ett ännu större perspektiv? Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi skapa möjligheter till förändring. Nu kan vi börja testa och erbjuda resurser för att stötta elsystemet. Vårt fokus nu är att addera mer och säkerställa den tekniska lösningen för att alla ska kunna vara med, säger Anna Hammartorp.

Från teori till praktik

I höst kommer Affärsverken Flex gå från teori till praktik. En plan är att få batterier på plats för att skapa balans på lokal nivå, men tjänster kommer även att erbjudas på nationell nivå. Redan anslutna kunder erbjuds resurser för att agera på samma marknad. Det kan vara pumpar, laddfordon eller andra typ av produkter som går att styra. Det kommer att finnas möjligheter för intresserade parter att lära sig mer om hur man praktiskt tar sig an utmaningen och blir en föregångare i omställningen.

– Marknaden byter skepnad och vad som tidigare var en omöjlighet är idag en god affärsmodell. Den berättelsen ska vi sprida, avrundar Anna Hammartorp som hoppas att många finner det lika spännande som Affärsverken gör.

 

Nyhetsuppdateringar om Affärsverken Flex

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad med nyheter kring våra lösningar och tjänster allt eftersom projektet fortlöper.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev