Google Translate:

Pressrelease 05 april 2023

Ny styrelse för Affärsverken

Affärsverkens nya styrelse tillträdde idag den 5 april efter bolagets årsstämma. Jan Lennartsson (M) tar över som ordförande och Åke Håkansson (S) blir vice ordförande, hälften av styrelsen är ny.

Jan Lennartsson (M) tar över ordförandeposten och Åke Håkansson (S) går in som vice ordförande. Styrelsen består av 8 ledamöter med en bred erfarenhet. Nya ledamöter är Göran Eklund (SD), Joakim Andersson (KD) och Lars Fischer (L).

- Vi hälsar nya ledamöter varmt välkomna till Affärsverkens styrelse och samtidigt tackar avgående ledamöter för deras stora engagemang i Affärsverken, som har bidragit till företagets utveckling, säger Anna Wallin vd.

Affärsverken har under de senaste åren haft en fantastisk utveckling. Nu står vi inför nya utmaningar i en omvärld som ställer krav på nya affärsmodeller för att tillgodose kundbehov utifrån energiomställningen och samhällsutvecklingen i stort. Detta med målbilden att fortsätta skapa förutsättningar för ett hållbart och tryggt Karlskrona, säger Anna Wallin vd.

- Jag är såklart stolt och taggad över förtroendet att leda styrelsen. Affärsverken är ett bolag som påverkar vardagen för Karlskronaborna på så många sätt, därför är det extra spännande att få vara med på resan framåt, säger Jan Lennartsson.

Ledamöter i Affärsverken Karlskrona AB:
Jan Lennartsson (M), ordförande
Åke Håkansson (S), vice ordförande
Göran Eklund (SD), ledamot
Joakim Andersson (KD), ledamot
Catharina Rosenqvist (S), ledamot
Charlotte André (M), suppleant
Lars Fischer (L), suppleant
Roger Arvidsson (C), suppleant

Ledamöter i Affärsverken Energi AB:
Jan Lennartsson (M), ordförande
Göran Ekelund (SD), ledamot
Charlotte André (M), suppleant
Catharina Rosenqvist (S), suppleant

Ledamöter i Affärsverken Elnät AB:
Jan Lennartsson (M), ordförande
Göran Ekelund (SD), ledamot
Charlotte André (M), suppleant

Lars-Göran Forss (M), Ronnie Nilsson (SD), John Veneke (S) och Britt-Marie Havby (C) avtackades för sina insatser.

För mer information kontakta:

Anna Wallin, vd, 0708-78 30 89, anna.wallin@affarsverken.se
Jan Lennartsson, styrelseordförande, 0733-50 50 05, jan.lennartsson@lennandia.com