Google Translate:

Nyhet 04 januari 2023

Nu släpps nya etapper av Karlskrona Solpark

Affärsverken utökar elproduktionen i Karlskrona för att ytterligare bidra till energiomställningen och göra Karlskrona mer hållbart. Bland annat släpps nu fler etapper av Karlskrona Solpark till försäljning.

Genom att köpa andelar i Solparken får alla möjlighet att ta del av närproducerad grön el. Solparkens femte etapp med 6 000 andelar blev fulltecknad på bara en månad. Intresset för att köpa andelar är fortsatt stort och ökar i takt med ökade elpriser. I den femte etappen är det dels två befintliga direktägare som har utökat sina andelar och ca 100 privatpersoner som köpt mellan en och 150 andelar. Snittinvesteringen bland privatkunder är 38 andelar.

Nu öppnar försäljningen av nästa etapp. Privatkunder, småföretag och organisationer kan köpa andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona, som samlar alla andelsägare. Andelsägarnas solpaneler producerar el som genererar ett värde i kronor varje månad baserat på marknadspriset. Beloppet dras från den vanliga el fakturan för hushållets elkonsumtion.

– Det är verkligen roligt att så många är intresserade och speciellt att det är fler nya ägare som får ta del av förnybar och lokal energi. Solcellsparken ger stora klimatvinster och är byggd på mark som inte kan användas till andra ändamål, som till exempel bostäder eller åkermark. Preliminär driftstart av Solparkens nya etapper är september 2023, säger Robbert Prinselaar, produktägare på Affärsverken Karlskrona AB.

– Energidebatten har säkert påverkat intresset att investera, liksom pandemin och det spända omvärldsläget som medfört längre väntetider på solcellsanläggningar. Oavsett anledning ser vi mycket positivt på att fler har blivit medvetna om solenergins nytta, säger Robbert.

Läs mer på karlskronasolpark.se

För mer information:

Robbert Prinselaar, produktägare Affärsverken AB
0766-43 03 25, robbert.prinselaar@affarsverken.se

Anna Claesson, marknadschef Affärsverken AB
0708-78 30 50, anna.claesson@affarsverken.se