Google Translate:

Pressrelease 29 september 2022

Nättraby får fjärrvärme från Kraftvärmeverket

Nu får Nättraby fjärrvärme från Kraftvärmeverket på Mältan

Lördagen den 1 oktober kopplas Nättraby till fjärrvärmenätet från Kraftvärmeverk Karlskrona på Mältan. En satsning på fossilfri värme som även bidrar till ökad, förnybar elproduktion i kommunen.

Arbetet med att lägga en fjärrvärmeledning från Kraftvärmeverk Karlskrona till Nättraby inleddes förra året, nu är den klar att tas i drift. Tidigare fick fjärrvärmekunderna sin värme från ett närvärmeverk som eldade med pellets. Från och med lördag får kunder i Nättraby sin fjärrvärme från Mältan, där värmen produceras med förnybart biobränsle från skogarna omkring Karlskrona. Utbyggnaden bidrar även till ökad, förnybar elproduktion i Kraftvärmeverket.

– Fjärrvärme är egentligen en överskottsprodukt från elproduktionen i kraftvärmeverket. Ju fler som ansluter sig till fjärrvärmenätet, desto mer hållbar el kan vi producera, säger Joakim Lindahl, värmechef på Affärsverken. Han tillägger att femton procent av elen i Affärsverkens elnät kommer från kraftvärmeproduktionen.

– Befintliga kunder kommer inte uppleva någon skillnad i värmeleveransen, men de blir en del av en långsiktig satsning på ett värmesystem som är bra för såväl kommunen som för miljön, avslutar Joakim Lindahl.

För mer information:
Joakim Lindahl, värmechef Affärsverken
0708-78 31 39, joakim.lindahl@affarsverken.se

Kenth Nilsson, distributionschef värme Affärsverken
0708-78 33 47, kenth.nilsson@affarsverken.se