Google Translate:

Pressrelease 04 november 2022

Karlskrona Solpark fördubblas – nya möjligheter att köpa andelar

Intresset att på olika sätt investera i solenergi är rekordstort. Affärsverken I Karlskrona förbereder nu för att utöka Karlskrona Solpark med ytterligare fem etapper. Det innebär att Karlskrona Solpark årligen kommer att kunna producera 5,5 GWh närproducerad och förnybar energi, vilket motsvarar 900 hushålls årsförbrukning. Solparkens befintliga etapper producerar 2,4 GWh årligen. Intresset för att köpa andelar i solparken är stort och ökar i takt med ökade elpriser.

– Affärsverken utökar elproduktionen i Karlskrona, det är ett sätt för oss att bidra till energiomställningen och göra Karlskrona mer hållbart. Solparken som stod klar 2019, har successivt utökats, är en bra investering och helt rätt i tiden, säger Anna Wallin, VD Affärsverken.

– Under det senaste året har intresset för solenergi ökat enormt, säger Robbert Prinselaar, produktägare för Karlskrona Solpark på Affärsverken.

– Solenergi är en förnybar och effektiv energikälla som bidrar till energi utan utsläpp och det är därför positivt att fler kan få möjlighet att ta del av solparken, avslutar Robbert.

Alla kan bli delägare

Genom att köpa andelar i solparken får alla möjlighet att ta del av närproducerad grön el. Privatkunder, småföretag och organisationer kan köpa andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona, som samlar alla andelsägare. Större investerare kan gå in som direktägare i Karlskrona Solpark.

– Medlemmarna är mycket nöjda med utfallet av investeringarna i de tidigare etapperna. Föreningarna har varit drivande i utbyggnaden och många andelsägare ser fram emot att utöka sina andelar, vilket gör att Affärsverkens satsning är välkommen, säger Filip Issal som är ordförande i Solfördelarna Ekonomisk förening och Solparkens driftförening.

– Att vara delägare i Solparken är både enkelt och smidigt. Som delägare har man har sina andelar under 25 år och oavsett var man bor tar med sig sina andelar, avslutar Filip.

Läs mer på karlskronasolpark.se

För mer information:

Filip Issal, ordförande Solfördelarna i Karlskrona och Karlskrona Drift Ekonomisk förening
0709-35 28 52, filip.issal@ekonominavigation.se

Anna Claesson, marknadschef Affärsverken AB
0708-78 30 50, anna.claesson@affarsverken.se