Google Translate:

Nyhet 16 september 2022

En hållbar morgondag i Karlskrona

I torsdags samlades över 30 hållbarhetsintresserade personer från näringslivet i Karlskrona för att delta i A Sustainable Tomorrow, en digilog konferens med tema ”Halvvägs till 2030”. Affärsverken är en av de svenska hubbarna för A Sustainable Tomorrow med syfte att lyfta hållbarhetsarbetet lokalt.

Den 15 september 2015 samlades världens ledare i i New York och klubbade igenom världens största projekt: Att vi till år 2030 ska ha utrotat fattigdom, minskat ojämlikheter och löst klimatkrisen. Sustainable Tomorrow är ett initiativ som sammanför de främsta experterna, inspiratörerna och påverkarna i samhället. Onsdagens konferens hölls på Dockside i Karlskrona och berörde hur man mäter och samarbetar för att komma i mål till 2030. Dagen bjöd på intressanta föreläsningar som sändes live från Helsingborg med bland andra Gunhild Stordalen (EAT Foundation), Johan Falk (Exponential Roadmap Initiative) och Fredrik Reinfeldt. Det blev även allsång och pausgympa.

– Det var kul att få samla hållbarhetsproffs och andra intresserade från Blekinge för att dels lyssna på intressanta föredrag, men också få möjlighet att träffas och diskutera våra lokala utmaningar, Säger Caroline Sörensen, hållbarhetschef på Affärsverken.

Att Affärsverken blivit en av hubbarna för A Sustainable Tomorrow ser hon som starten på ett större, lokalt samarbete.

– Det är ett bra tillfälle att få kvalitativt innehåll till Karlskrona kring hållbarhet. Vi tar gärna på oss ett ledarskap i den här sortens frågor som vi inte kan lösa själva, där vi måste lära oss av och inspirera varandra, säger Caroline Sörensen.

Johnny Gylling har valt vilket av de Globala målen som är viktigast för honom.

Lina Thorell Nordström, Karlskrona kommun och Caroline Sörensen, Affärsverken leder varandra i pausgympan.

Många olika företag deltog på den digiloga konferensen.

Caroline Sörensen, hållbarhetschef Affärsverken, presenterade delar av Affärsverkens hållbarhetsarbete.