Google Translate:

Vad händer på elmarknaden?

Det har inte undgått någon att det pratas elpriser överallt just nu; på nyheterna, under fikapausen på jobbet och med grannen. De väldigt höga elpriserna vi upplever just nu riskerar att bestå över vintern. Det är utan överdrift en extrem situation, en situation som vi aldrig tidigare varit i närheten av att uppleva i Europa eller här i Norden.

Bildkollage: Belyst gata i mörker samt person vid tvättmaskin.

Hur högt pris ska man räkna med i vinter som kund hos Affärsverken?

Elpriserna riskerar att bli mycket höga oavsett om man sitter med ett helt rörligt avtal eller med ett portföljavtal. Risken är högst för månaderna november till mars. Med de priser som nu råder på marknaden riskerar både rörliga priser och portföljpriser att hamna betydligt över prisnivåerna från förra vintern, vilket kommer att påverka oss alla.

Varför har det blivit så högt?

Det finns flera orsaker. Huvudorsaken är de höga gaspriserna. I Centraleuropa använder man nämligen mycket gas för att producera el. I och med att Centraleuropa i nuläget inte kan köpa särskilt mycket gas ifrån Ryssland, och behöver all gas och kraft de kan komma över, driver det upp elpriserna även i de områden som de behöver köpa kraft ifrån, som till exempel Danmark, södra Sverige och södra Norge. Utöver detta bidrar minskad kärnkraftsproduktion och förändrat kraftflyt inom Sverige till att öka känsligheten i elsystemet, vilket får konsekvensen att Svenska Kraftnät av säkerhetsskäl tvingats införa begränsningar på överföringarna inom Sverige. Slutligen finns det betydligt mindre vatten än normalt i vattenmagasinen i södra Norge. Det bidrar till att höja den generella prisnivån i Norden. När allt detta händer samtidigt blir resultatet: att när det inte blåser i södra Sverige räcker inte kapaciteten i Norden till för att försörja Sydsverige med kraft. Då tvingas vi köpa kraft på de höga priser som råder i Centraleuropa.

Hur länge varar de höga priserna?

Det är omöjligt att veta. Men det finns en klar risk att priserna fortsätter att vara höga under kommande vinter framför allt om de omständigheter som råder nu, med höga priser i Europa och lite vatten i södra Norge, består. Förhoppningsvis löser sig konflikten i Ukraina och då bör gas- och elpriserna komma ner ordentligt. Samtidigt orsakar de höga priserna just nu beteendeförändringar både på utbuds- och efterfrågesidan, vilket också verkar för lägre priser på sikt.

Kan jag som kund göra något för att påverka mitt pris?

Först och främst kan man se över sin generella förbrukning och minska den där det går. Sedan har man som timmätt kund ytterligare möjlighet att styra sin förbrukning över dygnets alla timmar och därigenom påverka sitt elpris. Om det går, och så långt det är möjligt, kan man försöka att köra tvätt- och diskmaskinen när priset är som lägst. Att dra ner på temperaturen i huset någon eller ett par grader kan spara mycket el. Generellt kan man försöka att undvika använda el på morgontimmarna (klockan 6 till 9) och på den sena eftermiddagen (klockan 17 till 20).

Fördjupad läsning

Läs mer och få energispartips i vår artikel så blir du energismart.

Om man vill vara riktigt medveten och verkligen styra efter de lägst prissatta timmarna kan man se spotpriser.

Har jag elavtal med timpris?

Fler artiklar om el

Läs mer om elköp i vår artikelserie – Så funkar det!