Google Translate:

Strömavbrott Intagsnätet

2023-10-27 13:13:00 - 2023-10-27 13:43:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Strömavbrott Intaget

Beskrivning
Felsökning pågår

Orsak
Problemet löst, allt åter i drift igen. Felorsak - Driftstörning i vårt elnät.

Kontaktperson