Google Translate:

Kabelskada Duverumsvägen

2023-10-20 14:40:00 - 2023-10-27 14:10:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Vi har en bekräftad kabelskada som påverkar Duverumsvägen

Beskrivning
Vi har en bekräftad kabelskada som påverkar kunder längs med Duverumsvägen, felet är lokaliserat och reparationsarbete är påbörjat.

Orsak
Kabelskada Denna är löst

Kontaktperson