Google Translate:

Driftstörning stadsnätet stora delar av Karlskrona m omnejd

2023-10-27 13:23:00 - 2023-10-27 13:40:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Vi har just nu en större driftstörning i stadsnätet utanför de centrala delarna av Karlskrona med omnejd

Beskrivning
Problemet orsakat av större driftstörning i vårt elnät.

Orsak
Problemet är nu löst vi har både El- och Stadsnätsfunktioner åter. Felorsak - Driftstörning i vårt elnät

Kontaktperson