Google Translate:

Ändrade hämtningstider 1 januari

2024-01-01 00:00:00 - 2024-01-02 00:00:00

Akut: Nej

Beskrivande rubrik
Med anledning av helgdag blir det vissa förändringar i avfallshämtningen 1 januari

Beskrivning
Du som har ordinarie hämtning måndag 1 januari: Sätt ut dina kärl senast klockan 6:00 på ordinarie hämtningsdag. Viss förskjutning kan ske, så låt kärlen stå tills de är tömda. Tack för hjälpen!

Orsak

Kontaktperson