Google Translate:

Stöd till elanvändare

Regeringen kommer att betala ut 17 miljarder i elprisstöd till 4,3 miljoner hushåll i södra Sverige, elprisområde 3 och 4. Stödet betalas ut från den 20 februari och omfattar förbrukning från oktober 2021 till september 2022.

Frågor och svar

  Alla elanvändare med eget elnätsavtal som bor i södra Sverige – privatpersoner, företag, föreningar och andra organisationer med elförbrukning. Med södra Sverige menas elområde SE 3 och SE4. Affärsverken Elnät AB ingår i SE 4.

  Om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet får bostadsrättsföreningen kompensationen. Om el ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stödet. Det står den som normalt vidarefakturerar el fritt att även föra stödet vidare.

  Du får stöd för den elförbrukning som du har om du har ett eget elnätsavtal när beslutet fattas. Det betyder att den som har nätavtal vid brytpunkten den 17 november, får ersättningen, oavsett vem som stått på avtalet tidigare.

  Ersättningens storlek bestäms utifrån elförbrukningen i din nuvarande elanläggning under perioden oktober 2021 – september 2022, vilket elområde du bor i. I SE 4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.

  Elstödet betalas ut automatiskt. Du behöver inte skicka några underlag. För att få utbetalningen snabbare måste du senast den 13 februari har ett registrerat konto hos Swedbank, även om du inte är kund där. Många har konto hos Swedbank, för återbetalning av skatt. Har du inte registrerat ett konto hos Swedbank får du en avi som går att lösa in hos ett ombud eller digitalt. Får du pension via Pensionsmyndigheten sätts elstödet in på samma konto som pensionen, du behöver inte registrera konto hos Swedbank.

  Du kommer inte att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder. Gör du det kan du vara utsatt för bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

  Tänk på att varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

  Utbetalning av elstöd | Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

  Försäkringskassan betalar ut elstödet från och med den 20 februari, de flesta kunder kommer att ha fått pengarna senst den 7 mars. Om man som kund har flera elnätsavtal så kan pengarna betalas ut olika dagar.

  Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank att hantera utbetalningen av elstöd till privatpersoner. Utbetalningarna kommer att påbörjas den 20 februari och det kommer att ta några dagar innan pengarna når dig som kund i vårt elnät. Om du är elnätskund hos Affärsverken kommer vi att skicka uppgifter om din förbrukning till Försäkringskassan.

  Utbetalning av elstöd | Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

  Logga in på Mina sidor för att se din elförbrukning. Du kan även se förbrukningen på din elnätsfaktura.

  Energimarknadsinspektionen har godkänt ansökan om ett nytt elstöd till näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4.

  Mer information:

  Elkostnadsstöd för elintensiva företag | Energimyndigheten (energimyndigheten.se)