Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Utbetalning av elstöd

Regeringen har beslutat att betala ut elstöd till alla hushåll. Försäkringskassan räknar med att senast den 9 juni ha betalat ut stödet. För att snabbare få pengarna ska du registrera ditt konto hos Swedbank före den 10 maj, om du inte redan har gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Frågor och svar

  Stödet betalas ut till den som hade elnätsavtalet den 31 december 2022, oavsett vem som stått på avtalet tidigare, och gäller för privatpersoner i hela landet.

  Elstödet är 80 procent av den el som förbrukades under perioden november och december 2022. Ersättningen är 129 öre per kilowattimme i elområde 4, där Karlskrona ingår. Förbrukningen får dock inte överstiga 18000 kilowattimmar.

  Elstödet betalas ut det konto som du har anmält till Swedbanks kontoregister. Om du inte har anmält ett konto gör det före 10 maj, för att få pengarna så fort som möjligt och för att undvika en aviutbetalning. Även kunder Swedbank bör kontrollera att du har ett konto anmält till kontoregistret.

  Varken Affärsverken, Försäkringskassan eller Swedbank kommer att ringa upp eller skicka sms eller mail för att fråga om dina kontouppgifter. Om någon frågar efter kontouppgifter via epost, brev eller telefon ska man snarast avsluta kontakten.

  Försäkringskassan.

  Logga in på Mina sidor för att se din elförbrukning. Du kan även se förbrukningen på din elnätsfaktura.

  • Juridiska personer som aktiebolag, handelsbolag, kommuner, regioner, föreningar, trossamfund, stiftelser och bostadsrättsföreningar har nu möjlighet att ansöka om elstöd för perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.
  • Den som stod på elnätsavtalet på brytdatumet 17 november har rätt att ansöka om elstöd.
  • Ersättningen är 79 öre per kWh, för kunder i vårt elområde (område 4).
  • Det finns ett tak på 20 mkr per företag. För jordbruk eller fiske gäller dock takbelopp på 2,5 mkr respektive 3 mkr).
  • Elstöd ges inte till företag med fastprisavtal för hela förbrukningen, där avtalet gällt sedan innan 24 februari 2022 och fortsatt gälla till 24 februari 2023.
  • Ansökan görs via Skatteverkets hemsida under perioden 30 maj till 25 september 2023.
  • Skatteverket administrerar utbetalningarna och beloppet tillgodoräknas genom kreditering på skattekontot.
  • I samband med ansökningen kommer den information som ditt elnätsföretag har skickat in att vara synligt och därför behöver ni inte begära ut information om förbrukning från oss innan ansökan skickas in.

  Elstöd till företag | Skatteverket (skatteverket.se)