Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Google Translate:

Beskrivning: En fiberkabel har blivit avgrävd i Ramdala. Felsökning pågår. Uppdatering: Felet är identifierat. Fibertekniker har påbörjat reparation och omblåsning av kablarna. Finns ingen beräknad klartid i nuläget.

Orsak: Avgrävd kabel

Hållbarhetsredovisning 2018

Som ett komplement till vår årsredovisning hållbarhetsredovisar vi årligen utifrån våra tre värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet.

Enkelhet för kunden i vardagen

Vår digitaliseringsresa för att skapa enkelhet för kunden i vardagen fortsatte med hög fart under 2018.

Uppdaterade certifieringar

2018 uppgraderade Affärsverken sitt miljöcertifikat till ISO 14001:2015, ett intyg på att vi bedriver ett riskbaserat arbetssätt med ständiga förbättringar på miljöområdet.

Maximera vår positiva påverkan

Affärsverkens tjänster möjliggör en affärsmässig och hållbar utveckling för våra kunder såväl som samhället i stort.

Fossilfri färdplan

Att använda gammalt trä, så kallat returträ, till värmeproduktion är också ett sätt att nyttja resurser effektivt.

Solceller i park och på tak

2018 var startskottet för bygget av Karlskrona Solpark, Sveriges största andelsägda solpark!

Mot den cirkulära ekonomin

Affärsverken är en central aktör i avfallsinsamlingen i Karlskrona kommun.

Personal och arbetsmiljö

På Affärsverken ska man vara lika hel och ren in som ut från arbetsdagen.

Hållbarhetsrapport 2018

Här hittar du vår kompletta hållbarhetsrapport som PDF.

Tidigare hållbarhetsrapporter

Här kan du läsa tidigare års rapporter.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}