Google Translate:

Priserna faller på elmarknaden

Elpriserna förutspås bli lägre jämfört med förra hösten. Det har flera orsaker, både omvärldsläge och nederbörd.

Bildkollage: Bara ben i gummistövlar samt person vid diskmaskin.

Sedan rekordnoteringarna i augusti och september 2022 har elpriserna varit kraftigt fallande. Främst på grund av att gaspriset har gått ner samt att läget i vattenmagasinen förbättrats från ett ganska stort underskott till ett tydligt överskott.

– Under ett par dagar i början av augusti kom lika mycket nederbördsenergi som hela Oskarshamns kärnkraftverk producerar under ett helt år. Det fördelaktiga läget dämpar risken för höga priser när vi går mot vintern, säger Stefan Hammartorp, elhandlare på Affärsverken.

Fallande bränslepriser och låg efterfrågan

Europa, USA och Kina visar svaga tillväxtsiffror. Det medför att den generella efterfrågan i världsekonomin är låg, vilket i sin tur innebär en lägre efterfrågan på energi. Det pressar priset på gas och kol, de bränslen som till stor del styr elpriserna på kontinenten. Och när dessa sjunker så gynnar det även elpriserna här i Norden. De europeiska gas- och kollagren ligger på goda nivåer och efterfrågan på gas är fortsatt lägre än snittet de senaste fem åren.

– I Europa finns gott om vattenkraft och även där har läget i vattenmagasinen förbättrats under sommaren. Dessutom förväntas en betydligt högre fransk kärnkraftsproduktion i vinter. Detta, i kombination med lägre efterfrågan, gör att risken för höga kontinentala elpriser dämpas, vilket också minskar risken för höga priser i Norden, säger Stefan Hammartorp.

Bra läge inför vintern – men viss risk kvarstår

I nuläget finns goda förhoppningar att priserna i vinter kommer vara betydligt lägre än förra. Men även om gaslagren är rekordfyllda så skulle en kall vinter i Europa kunna innebära problem och priser som stiger.

Fler artiklar om el

Läs mer om elköp i vår artikelserie – Så funkar det!