Google Translate:

Informationsmaterial och blanketter

Här har vi samlat ihop informationsmaterial och blanketter för privatkunder. Det går även bra att ringa till oss och ställa de frågor du har.

 

Avtalsvillkor 

Elnät

NÄT 2012 K (rev)

NÄT 2012 K (rev) in english

Stadsnät

Allmänna villkor stadsnät villa version 151118.pdf

Allmänna villkor stadsnät konsument.pdf

Särskilda villkor privat fiberanslutning nya projektomr.pdf

ISO 27001 Uthyrning, drift och underhåll av serverrackutrymme och tillhörande kraft och kyla.

Certifikat 27001 Affärsverken Karlskrona AB.pdf

ISO27001_UttalandeomTillamplighet.pdf

Logotyper

Affarsverken_liggande_CMYK (eps)

Affarsverken_liggande_CMYK (jpg)

Affarsverken_liggande_NEG (eps)

Affarsverken_liggande_NEG (png)

Affarsverken_liggande_PMS (eps)

Affarsverken_liggande_SVART (eps)

Affarsverken_liggande_SVART (png)

Affarsverken_liggande_SVART (jpg)

Affärsverken_Logotyp_riktlinjer (pdf)

Produktinformation

El

pdf.pngÅrlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen avser år 2021.pdf

Fjärrvärme

Verksamhetsgenomlysning Affärsverken 2013

Avfallstjänster och återvinning

Anmälan renhållningsabonnemang, ny ägare, ny anläggning och hemkompost.pdf

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424 Bilaga 1 Definitioner

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424

Sorteringsposter_SVE.pdf

Sorteringsposter_ENG.pdf

Sorteringsposter_ARA.pdf

Stadsnät

Uppkopplingsinstruktioner för Wireless City

Övrigt

Affärsverkens integritetspolicy