Google Translate:

Informationsmaterial och blanketter

Här har vi samlat ihop informationsmaterial och blanketter för privatkunder. Det går även bra att ringa till oss och ställa de frågor du har.

 

Autogiro

Autogiroblankett.pdf

Autogiroblankett Renhållning.pdf

 

Avtalsvillkor 

Elnät

NÄT 2012 K (rev)

NÄT 2012 K (rev) in english

NÄT 2012 N (rev)

NÄT 2012 N (rev) in english

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 H (rev) in english

 

Elhandel

EL 2012 K (rev 2).pdf

EL 2012 N (rev) Avtalsvillkor Elhandel för näringsidkare

EL 2012 N (rev) in english

Särskilda avtalsvillkor konsumenter.pdf

Affärsverkens särskilda avtalsvillkor Näringsidkare.pdf

Särskilda villkor anvisningsleverantör för konsument 2012 K rev.pdf

Särskilda villkor anvisningsleverantör för näringsidkare 2012 N rev.pdf

Affärsverken Karlskrona AB Schysst elhandel certifikat.pdf

 

Fjärrvärme och fjärrkyla

Allmänna avtalsvilkor fjärrvärme 2018.pdf

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare fjärrvärme pdf

Fjärrkyla Avtalsvillkor Näringsidkare.pdf

 

Stadsnät

Allmänna villkor stadsnät villa version 151118.pdf

Särskilda villkor Stadsnät Konsument september 2016 

Särskilda villkor privat fiberanslutning nya projektområden.pdf

 

Hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2015

 

ISO 27001 Uthyrning, drift och underhåll av serverrackutrymme och tillhörande kraft och kyla.

Certifikat 27001 Affärsverken Karlskrona AB.pdf

ISO27001_UttalandeomTillamplighet.pdf

Logotyper

Affarsverken_liggande_CMYK (eps)

Affarsverken_liggande_CMYK (jpg)

Affarsverken_liggande_NEG (eps)

Affarsverken_liggande_NEG (png)

Affarsverken_liggande_PMS (eps)

Affarsverken_liggande_SVART (eps)

Affarsverken_liggande_SVART (png)

Affarsverken_liggande_SVART (jpg)

Affärsverken_Logotyp_riktlinjer (pdf)

 

Produktinformation

El

Elnätsföretagens årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen.pdf

Avbrottsersättning

Skadestånd vid avbruten elöverföring

 

Fjärrvärme

Verksamhetsgenomlysning Affärsverken 2013

 

Avfallstjänster och återvinning

Anmälan renhållningsabonnemang, ny ägare, ny anläggning och hemkompost.pdf

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424 Bilaga 1 Definitioner

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424

Prislista Hushållsavfall 2019.pdf

Sorteringsposter_SVE.pdf

Sorteringsposter_ENG.pdf

Sorteringsposter_ARA.pdf

 

Skärgårdstrafik

Charter privat

 

Stadsnät

8 goda skäl (pdf)

Guide registrering Karlskronaporten

Uppkopplingsinstruktioner för Wireless City

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

 

Övrigt

Affärsverkens integritetspolicy