Google Translate:

Vi tar hand om din barrande julgran

Din barrande gran blir lokalproducerad grön energi

Du kan alltid sortera din julgran som trädgårdsavfall på Mältan återvinningscentral. För att göra det enklare för dig, så kan du från 10 till och med 14 januari 2024 även lämna din gran på någon av följande platser där vi har ställt ut containrar: