Beskrivning: På grund av mycket högt vatten, kan M/F Astrid idag inte lägga till vid följande bryggor: Ronneby Marina, Aspan, Ekenäs Karöbryggan och Karö. De bryggor som trafikeras under dagen är Ronneby Resecentrum, Ronneby Brunn och Ronneby Hamn (på insidan av bron).
Orsak: På grund av högt vattenstånd.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av mycket högt vatten, kan M/F Astrid idag inte lägga till vid följande bryggor: Ronneby Marina, Aspan, Ekenäs Karöbryggan och Karö. De bryggor som trafikeras under dagen är Ronneby Resecentrum, Ronneby Brunn och Ronneby Hamn (på insidan av bron).
Orsak: På grund av högt vattenstånd.

Slipp fastfrusna avfallspåsar

När det är kallt ute kan blöta påsar för hushålls- och matavfall frysa fast i kärlen. Detta innebär att kärlet inte blir helt tömt utan viss del av innehållet sitter kvar i botten efter tömning.

För att minska risken för fastfrysning kan man t.ex.

  • Använda dubbla matavfallspåsar.
  • Lägga hushållspapper eller tidningspapper i botten av påsen.
  • Lägga tidningspapper i botten av kärlet. 
  • Se till att kärlet är väl rengjort och torrt.
  • Låta blött avfall rinna av i slasken innan det läggs i matavfallspåsen.
  • Skaka på kärlet regelbundet och peta loss eventuellt fastfrusna påsar.

Var också extra noga med att avfallet är så torrt som möjligt och att påsen är helt stängd!