Google Translate:

Lätt att sortera rätt!

I Karlskrona kommun sorterar vi allt vårt avfall. Eftersom olika sorters avfall tas om hand och återvinns på olika sätt är det viktigt att du sorterar rätt. Felsorterat avfall kräver extra arbete, vilket innebär ökade kostnader både för oss och för dig. Genom återvinning sparar vi både pengar, miljöresurser och energi – det vinner vi alla på i längden!

Sorteringsguiden

Här finns sorteringsposters på svenska, engelska och arabiska:

Sorteringsposter svenska (pdf)

Sorteringsposter engelsk (pdf)

Sorteringsposter arabisk (pdf)