Google Translate:

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Affärsverken att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig. Integritetspolicyn omfattar dig i egenskap av privatperson med en affärsmässig relation till Affärsverken.

I policyn hittar du information om:

  • Vilka personuppgifter vi samlar in.
  • Hur vi samlar in personuppgifterna.
  • Vad vi använder personuppgifterna till.
  • Hur länge vi sparar personuppgifterna.
  • Till vem vi lämnar ut personuppgifter.
  • Hur vi skyddar personuppgifter.
  • Dina rättigheter.
  • Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.

Affärsverken Karlskrona AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om våra kunder. Personuppgiftsansvaret omfattar även dotterbolagen Affärsverken Elnät AB samt Affärsverken Energi AB.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@affarsverken.se.

Läs hela policyn här.