Google Translate:

Vår el

Som privatkund och mindre företag får hos oss du all el från förnybara energikällor som till exempel solenergi, vindkraft, vattenkraft eller biobränsle.

100% förnybar. 0% CO2-utsläpp

Vår el kommer från förnybara källor som till exempel solenergi, vindkraft, vattenkraft eller biobränsle.
Elens CO2-utsläpp är 0 g/kWh och kärnbränsleavfallet är 0 mg/kWh. Vår portföljförvaltning åt både
företag och privatpersoner har fallit väl ut tack vare god kompentens hos våra elhandlare.

Vi är tillräckligt stora för att garantera säkra leveranser, men tillräckligt små för att kunna ge en personlig
service till dig som kund.

Välj el märkt med Bra Miljöval

All el som Affärsverken levererar till privatpersoner kommer från förnybara energikällor. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.