Google Translate:

Elarbeten och elinstallationer

Tänk på att elinstallationer som gäller utförande, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning ska utföras av en elinstallatör eller av yrkesman under överseende av elinstallatör.

Hjälp vid elinstallationer

När du vill dra in el till ditt hus eller för en tillfällig anläggning kontaktar du en elinstallatör. Installatören skickar en föranmälan om vad som ska göras. När installationen är klar skickar installatören in en färdiganmälan. Krävs det grävning i marken behöver du boka en ledningsanvisning så du får se kabel- och ledningssträckningen i det aktuella området.

Beställ ledningsanvisning

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga ska beställa en ledningsanvisning för att undvika skador på kablar och ledningar. Detta gör du genom att göra en begäran om ledningsanvisning via Ledningskollen.se.

För elinstallatörer

Nyanslutning och förändringar i befintlig anslutningspunkt eller mätplats, samt tillfälliga anslutningar, ska anmälas till oss. Föranmälan, färdiganmälan och tillfällig anslutning hanterar du via föranmälan.nu.

Tillfällig elanslutning

Behöver du tillfällig el för ett specifikt projekt? Vi levererar el där du behöver den – när du behöver den. Kontakta oss!

Ny elanslutning

Ska din fastighet eller anläggningar nyanslutas? Här hittar du priser för anslutning av säkring eller hög- och lågspänning. Behöver du utöka befintligt abonnemang. Kontakta oss!

Återanslutning

Ska din fastighet eller anläggningar återanslutas? Här hittar du priser för återanslutning.