Google Translate:

Hjälp vid elinstallationer

Tänk på att elinstallationer som gäller utförande, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning ska utföras av en elinstallatör eller av yrkesman under överseende av elinstallatör.

Föranmälan och kabelvisning

När du vill dra in el till ditt hus eller för en tillfällig anläggning kontaktar du en elinstallatör. Installatören skickar en föranmälan om vad som ska göras. När installationen är klar skickar installatören in en färdiganmälan. Krävs det grävning i marken behöver du boka en kabelvisning/ledningsanvisning så du får se kabel- och ledningssträckningen i det aktuella området.

Tillfällig el

Behöver du tillfällig el för ett specifikt projekt? Vi levererar el där du behöver den – när du behöver den. Kontakta oss!

Nyanslutning och återanslutning

Ska din fastighet eller anläggningar nyanslutas eller utöka befintligt abonnemang? Här hittar du priser för anslutning av säkring eller hög- och lågspänning.

För elinstallatörer

Nyanslutning och förändringar i befintlig anslutningspunkt eller mätplats, samt tillfälliga anslutningar, ska anmälas till oss. Föranmälan och färdiganmälan hanterar du på Föranmälan.nu.