Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

Google Translate:

Beskrivning: Just nu är det många som kontaktar vår kundservice och har frågor om elmarknaden, våra elpriser och elavtal, vilket leder till lite längre svarstider än vanligt. Om du vill se dina fakturauppgifter eller kolla din elförbrukning kan du göra det genom att logga in på Mina sidor. Inom 14 dagar kommer regeringens direktiv om elpriskompensationen. Innan dess kan vi inte svara på frågor angående detta.

Avfallstjänster

Tillsammans gör vi Karlskrona hållbart

Det är lätt att vara miljöhjälte. Vi guidar dig rätt när du sorterar och slänger avfall, från bananskal till farliga kemikalier.

Privathushåll

Vi hämtar ditt avfall

Vi gillar valfrihet. Hos oss kan du välja bland flera olika abonnemang för hämtning av ditt avfall, olika stora kärl och olika intervaller då de ska tömmas.

Se priser för hämtningsabonnemang

Avfallstjänster

Hämta dina påsar för matavfall här

Återbruk på hög nivå! Nu kan du hämta dina matavfallspåsar i behållare som skulle ha varit för metrotidningar. Behållarna finns på flera platser runt om i kommunen.

Sortering

Sortera rätt

För att återvinning ska fungera behöver ditt avfall vara rätt sorterat. Använd vår guide på webben eller sök upp Sorteringsbot Karlskrona på Messenger om du är osäker.

Företag och flerbostadshus

Hållbara företagslösningar

Att ditt företag sorterar avfallet i rätt fraktioner är bra både för miljön och ekonomin. Vi hjälper dig planera och hantera allt.

Avfallstjänster

Vad får slängas i matavfallspåsen?

För att vi ska kunna få så mycket som möjligt ut av det matavfall vi sorterar är det viktigt att man lägger rätt avfall i rätt påse.

Återvinning

Återvinn dina gamla kläder!

Vi samlar in, återbrukar och återvinner kläder, textilier och skor i samarbete med Human Bridge. Praktiskt för dig och bra för miljön!

Frågor och svar

  Du som är privatperson kan se din nästa hämtning i Affärsverkens app, som du laddar ner i App Store eller Google play.

  Du kan även se på fakturan vilken vecka och veckodag du har hämtning. För dig med hämtning var fjärde vecka kan du se vilken startvecka du har och vilken veckodag vi hämtar. Vi påbörjar hämtning från klockan 06:00. Här hittar du mer information.

  Du kan anmäla att du vill få en påminnelse via sms dagen innan du har avfallshämtning. Läs mer här för att registrera dig

  Här hittar du öppettider och karta till våra bemannade återvinningscentraler i Karlskrona kommun.

  Det är viktigt att sortera. Det du sorterar förbli sorterat, tills det återvinns. Vi på Affärsverken mellanlagrar ditt sorterade avfall på vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan. Sedan transporteras de olika materialen vidare för återvinning.

  Mer information om vad som händer med avfallet

  Mer information om Mat separat

  På återvinningscentralen slänger du grovavfall, det vill säga större saker som inte går att slänga som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till trä och brännbart.

  En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, bildäck och bilbatterier lämnas enbart på Mältan återvinningscentral.

  Öppettider för återvinningscentraler.

  Resurshushållningsplan 2018-2025 beskriver hur Karlskrona kommun ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Arbetet ska resultera i att avfallets mängd och farlighet ska minska och att servicen samt tillgänglighet ska öka.

  Du hittar mer informationen om planen här

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.