Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Avfallstjänster

En del av Karlskronas kretslopp

Vi är matavfallspåsen under diskbänken, avfallskärlen som skramlar ute på gatan och dina gamla skridskor som fick en ny åkare. Cirkulära tjänster för ett hållbart Karlskrona idag och imorgon.

Privathushåll

Vi hämtar ditt avfall

Vi gillar valfrihet. Hos oss kan du välja bland flera olika abonnemang för hämtning av ditt avfall, olika stora kärl och olika intervaller då de ska tömmas.

Se priser för hämtningsabonnemang

AVFALLSTJÄNSTER

När är nästa hämtning?

Skriv in en adress för att se kommande hämtningstider för avfall.

privathushåll

Behöver du nya matavfallspåsar?

Matavfallspåsar finns på flera platser runt om i kommunen. Hämta och fyll på när du behöver.

Nytt insamlingssystem

Enklare sortering och återvinning

Innan 2026 är slut kommer du som bor i villa eller fritidshus få nya kärl för att kunna sortera bättre på hemmaplan. Det innebär en del förändringar, allt för att det ska bli enklare för dig.

Sortering

Sortera rätt

För att återvinning ska fungera behöver ditt avfall vara rätt sorterat. Använd vår guide på webben eller sök upp Sorteringsbot Karlskrona på Messenger om du är osäker.

Företag och flerbostadshus

Hållbara företagslösningar

Att ditt företag sorterar avfallet i rätt fraktioner är bra både för miljön och ekonomin. Vi hjälper dig planera och hantera allt.

Avfallstjänster

Vad får slängas i matavfallspåsen?

För att vi ska kunna få så mycket som möjligt ut av det matavfall vi sorterar är det viktigt att man lägger rätt avfall i rätt påse.

Återvinning

Återvinn dina gamla kläder!

Vi samlar in, återbrukar och återvinner kläder, textilier och skor i samarbete med Human Bridge. Praktiskt för dig och bra för miljön!

Frågor och svar

  Här hittar du öppettider och karta till våra bemannade återvinningscentraler i Karlskrona kommun.

  Det är viktigt att sortera. Det du sorterar förbli sorterat, tills det återvinns. Vi på Affärsverken mellanlagrar ditt sorterade avfall på vår avfalls- och återvinningsanläggning på Mältan. Sedan transporteras de olika materialen vidare för återvinning.

  Mer information om vad som händer med avfallet

  Mer information om Mat separat

  På återvinningscentralen sorterar du grovavfall, det vill säga större saker som inte går att sortera som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till trä och brännbart.

  En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, bildäck och bilbatterier lämnas enbart på Mältan återvinningscentral.

  Öppettider för återvinningscentraler.

  Resurshushållningsplan 2018-2025 beskriver hur Karlskrona kommun ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Arbetet ska resultera i att avfallets mängd och farlighet ska minska och att servicen samt tillgänglighet ska öka.

  Du hittar mer informationen om planen här

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.