Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Reko fjärrvärme

En REKO leverantör

Affärsverken fjärrvärme ingår i REKO som är ett branschinitiativ för gemensamma riktlinjer för fjärrvärmeleverantörer. Det innebär att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.
För dig innebär lättillgänglig information om verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer att säga till om.

REKO bygger på tre grundsatser

Öppenhet i redovisning för att ge kunder möjlighet att bedöma leverantörernas verksamhet och produkter.

Jämförbarhet för att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ.

Ömsesidigt förtroende mellan leverantör och kund för att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val.