Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Miljövärden för fjärrvärme

På Mältan utanför Rödeby ligger Kraftvärmeverk Karlskrona som värmer upp vattnet i kommunens fjärrvärmenät med förnybara bränslen. Och här produceras även elektricitet.

All fjärrvärme från Affärsverken är 100 procent fossilfri. Vi använder främst sekundära biobränslen från skogarna i Karlskronas närområde, såsom flis och bark, men även en del återvunnen värme samt bioolja. Det innebär att vår värme inte ger några fossila CO2-utsläpp. Vid vårt kraftvärmeverk på Mältan produceras även el (62 GWh 2021) som går rakt ut i Karlskronabornas elnät. Grön el från väldigt nära dig.

Vår värmeproduktion 2022

Cirkeldiagram för Affärsverken Fjärrvärme värmeproduktion 2022

 

 

Vår bränslemix 2022

Cirkeldiagram för Affärsverken Fjärrvärme bränslemix 2022

 

 

Energikällor Bränslemix 2022 i procent
Återvunnen energi 21,2
  Varav rökgaskondensering 17,7
  Varav RT-flis 3,4
Förnybart 78,8
  Varav sekundära biobränslen 73,7
  Varav bioolja och tallbeckolja 2,1
  Varav förnybar el 3,0

 

Du kan läsa mer om fjärrvärmens miljöpåverkan i vår hållbarhetsredovisning samt på Energiföretagens webb.