Beställa autogiroblankett

Här kan du beställa autogiroblankett. Renhållningen har en särskild blankett. Skicka sedan den ifyllda blanketten tillbaka till oss i svarskuvertet som bifogas.Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Affärsverken AB. Du har rätt att begära utdrag och rättelse.

Senast ändrad: 2015-04-22 11:13

Chatta med kundservice