Google Translate:

Sänkt värmekostnad och ökat värde

Det är smart att ansluta ditt hus till fjärrvärmenätet. Uppvärmningen innebär låga, miljövänliga utsläpp då vi främst använder biobränsle. Dessutom är det en kostnadseffektiv uppvärmning som är attraktiv när du väl ska sälja huset.

Gör en intresseanmälan och se om du kan ansluta

Steg 1: Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så meddelar vi om din fastighet ligger inom vårt nät. Se priser och avtalsvillkor längre ner

Se karta över vårt fjärrvärmenät

Steg 2: Förbered fastigheten

Om allt ser bra ut behöver du förbereda fastigheten, bland annat installera en fjärrvärmeväxlare. Du kan behöva ta bort din befintliga panna samt installera ett vattenburet system. Kontakta en rörfirma för hjälp och prisinformation rörande värmeväxlaren och övriga behov.

Vi kan även hjälpa till med helhetslösningen och ta fram priser på installation.

Steg 3: Gör en föranmälan

Innan installationen påbörjas görs en föranmälan. Den installatör du anlitar för arbetet fyller i anmälan, skriver under och skickar den till oss med nödvändiga bilagor.

Blankett till installatör (formulär)

Föranmälan Fjärrvärme.pdf

Allmänna bestämmelser för fjärrvärmeinstallationer.pdf

Steg 4: Kompletterande tjänster

När fjärrvärmen är installerad kan du komplettera med någon av våra tjänster. Exempelvis smart klimatstyrning för ett jämnare inomhusklimat. Du får även serviceavtal för din fjärrvärme kostnadsfritt i två år.

Priser och avtalsvillkor

Anslutningsavgiften

Anslutningsavgiften för en villa är 20 000 kronor inklusive moms. För avancerade anslutningar samt anslutningar utanför vårt fjärrvärmenät lämnas separat offert. Därefter betalar du ett pris för energiförbrukningen per kilowattimme.

Pris per kWh

När du tecknar leveransavtal med oss kan du välja på att binda ditt fjärrvärmepris på två år eller välja vårt tillsvidarepris. Väljer du tillsvidarepris kan du byta prisalternativ inför varje nytt kalenderår.

 

Prisalternativ 2021
Fast pris 2 år 96,3 öre/kWh
*Tillsvidarepris 95,2 öre/kWh

Priserna är inklusive moms.
*Tillsvidarepris tillämpas för kunder som inte valt prisalternativ för fastigheten.

 

Avtalsvillkor

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för konsument. 

Se avtalsvillkor

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

    Om något inte står rätt till med din fjärrvärme undersöker du som fastighetsägare i första hand fastighetens undercentral.

    Kvarstår felet ring vår kundservice på ordinarie öppettider och anmäl på telefon 0455-783 75 eller via chatten. Alla andra tider ringer du vårt journummer på telefon 0455-800 25.

    Du har 1 års uppsägningstid på fjärrvärme.

    Om du har ett tillsvidare pris för din fjärrvärme kan du vid årsskiftet välja att byta till prisalternativet fast pris, som då är ett avtal bundet i två år. Vi kontaktar dig 60 dagar innan avtalet går ut så att du kan göra ett nytt val av prisalternativ. Som ny kund för fjärrvärme har du två prisalternativ att välja mellan för din fjärrvärme; fast pris bundet i två år eller tillsvidare pris.

Självbetjäningstjänster