Google Translate:

Serviceavtal för extra hållbar värme

Vi erbjuder bra serviceavtal för företag och flerbostadshus. Avtalet innefattar en rad tjänster som ser över din anläggning och ökar dess livslängd.

Företag och flerbostadshus

Serviceavtal – tryggt och ekonomiskt

En rätt injusterad fjärrvärmecentral ökar livslängden på din anläggning och optimerar dina värmekostnader. I serviceavtalet ingår att vi besöker dig en gång per år. Vi kontrollerar och justerar anläggningen för bästa driftsekonomi. Väljer du ett utökat serviceavtal ingår också utbyte av komponenter när ett fel uppstår.

Grundpaket

Detta ingår

 • Personlig servicerådgivare
 • Ett servicebesök/år med omfattande kontroll och injustering
 • Serviceprotokoll
 • Jourberedskap dygnet runt
 • Larmfunktion om din energianvändning ökar oväntat
 • Mina sidor – se din förbrukning

Vid årlig kontroll inspekteras följande:

 • Serviceventiler
 • Smutsfilter
 • Termometer
 • Flödesgivare
 • Integreringsverk
 • Temperaturgivare
 • Värmeväxlare
 • Reglercentral
 • Styrventil
 • Pumpar
 • Kontroll exp.kärl/säkerhetsventil

Pris

260 kronor/månad ex moms (01/02/2019)

Avtalstid

1 års bindningstid

Tillval

Extra reglerkrets à 35 kr st/mån

Utökat avtal

Utöver grundpaket ingår utbyte av defekta komponenter för värme och tappvatten.

Komponenter som ingår:

 • Reglercentral (ej duc)
 • Givare (temperatur)
 • Ställdon
 • Packningar
 • Packbox till reglerventil
 • Säkerhetsventiler
 • Reglerventiler där ej packbox går att byta (upp till DN20).

Pris

499 kr/månad ex moms (2019)

Avtalstid

5 års bindningstid

Tillval

Extra reglerkrets à 130 kr st/mån

Service efter prislista

Vi utför byte av komponenter enligt gällande prislista.

Komponenter vi kan byta: 

 • Pumpar
 • Ventiler
 • Expansionskärl
 • Termometer
 • Manometer
 • Komponenter som har skadats på grund av åverkan
 • Övrig utrustning tillhörande fastighetsinstallationen

Vi förbehåller oss rätten att byta utrustning till annat fabrikat. Vi åtgärdar även läckage i kopplingar. (Gäller ej följdskador). 

Är du intresserad av att teckna serviceavtal?

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}