Google Translate:

Mikroproduktion av el

Är ditt företag elkund kan ni också bli elproducenter, i första hand med hjälp av sol och vindkraft. De senaste åren har intresset för mikroproduktion ökat, samtidigt som ny teknik gör det möjligt för fler företag att helt, eller delvis, producera sin egen el.

Bra avtal för din överskottsproduktion

Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. För att få betalt för din överskottsel behöver du ha ett avtal med oss – eller något annat elhandelsbolag. Som kund hos oss får du så klart ett förmånligt avtal.

Krav för att producera egen el

  • Elnätföretaget där anläggningen ska anslutas ska installera en dubbelriktad mätare där konsumtion och produktion mäts separat.
  • Produktion och konsumtion ska timmätas.
  • Företaget ska inte producera mer än vad som förbrukas för eget bruk på årsbasis.
  • Företaget ska vara eller bli elhandelskund hos Affärsverken.

Vill du installera produktionsanläggning?

Läs mer om våra solcellspaket

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}