Google Translate:

Våra inloggade tjänster

Här kan du se och administrera dina tjänster

Avfallstjänster

Här kan du logga in och hantera dina avfallstjänster.

Detta kan du göra som inloggad:

  • Beställa extra tömningar.
  • Se hämtningstider.
  • Se dina fakturor.

Så här loggar du in:

För privatkunder
Du loggar in med ditt BankID. Vill du att någon annan ska kunna logga in, så kan du ge fullmakt. Ge fullmakt till någon annan.

För företag och fastighetsägare
Du loggar in med BankID, men måste först skaffa användarkonto till dig själv eller en kollega. Ansök om användarkonto.

El- och fjärrvärmetjänster

Här kan du logga in och hantera dina el- och fjärrvärmetjänster.

Detta kan du göra som inloggad:

  • Se information om dina anläggningar.
  • Se din förbrukning.
  • Se dina fakturor.

Så här loggar du in:

För privatkunder

Du loggar in med ditt BankID eller med kundnummer som visas på fakturan.

För företag och fastighetsägare
Du loggar in med ditt kundnummer som visas på fakturan.

PRIVAT, FÖRETAG OCH FASTIGHETSÄGARE

Snart lanserar vi vår nya app!

I appen får du en översikt över din el- och fjärrvärmeförbrukning och kan jämföra den med tidigare år. Du kan se och administrera dina fakturor, hålla koll på din egen produktion, se dagens spotpriser och få energispartips.