Google Translate:

Teckna elavtal direkt!

Till dig som bor i en BRF, förvaltad av PH Konsult och Förvaltning AB erbjuder vi ett förmånligt avtal. Självklart kommer all el från förnybara energikällor.

Fast elpris med rörlig områdesjustering

Ett traditionellt elavtal med fast pris. Du har samma elpris per kilowattimme under hela bindningstiden.

Som kund hos Affärsverken får du

  • 100% förnybar el från sol, vindkraft, vatten eller biobränsle.
  • lokalt producerad och förnybar el delvis från kraftvärmeverket i Karlskrona
  • i god tid innan ditt avtal löper ut ett nytt elerbjudande från oss,
  • bestämma när du vill få din leverans av el upp till sex månader framåt.

Bli andelsägare i Karlskrona Solpark

Som andelsägare i Karlskrona Solpark får du förnybar energi från Sveriges soligaste stad, sänkta energikostnader genom att vi gör avdrag för din produktion på fakturan och enkel tillgång. Du slipper bekymra dig för att montera hemma på taket samtidigt som du gör en insats för miljön.

Schysst elhandel

Affärsverken är granskade och godkända enligt Energiföretagens certifikat ”Schysst Elhandel”! Detta innebär att vi uppfyller 17 kundlöften som energibranschen har satt upp med kundernas bästa i åtanke. Affärsverken är därmed ett av de tio första företagen i Sverige att certifiera sig!

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}