Google Translate:

Tioprojektet - koncept för hållbar IT-infrastruktur

De vita fläckarna i Blekinge är så glest bebyggda att varken marknadskrafter eller bidrag räcker för att bygga fibernät. I detta projektet ska ett eller flera koncept tas fram för att skapa förutsättningar för god bredbandsuppkoppling.

Projektets syfte

Projektets övergripande mål är att förbättra möjligheten för tillgång till bredband i de vita fläckarna i Blekinge. Målet överensstämmer med det regeringen satt, se Regeringens bredbandsstrategi.

Mål

  • Ta fram hållbara lösningar utifrån regeringens strategi på lång sikt, för att skapa möjligheter till god bredbandsuppkoppling. 
  • Ta fram ett metod- och kunskapsstöd.

Delmål

  • Kartlägga de geografiska områdena klassade som vita fläckar.
  • Identifiera målgrupper i de vita fläckarna samt analysera behovet av bredbandsuppkoppling.
  • Ta fram metoder och processer som skall ingå i det metod- och kunskapsstöd som skall presenteras.
  • Öka intresset för bredbandsanslutningar i de vita fläckarna.

Aktiviteter 2018

Bredbandsbåten

På Stadsnätsföreningens årliga konferens, är vi med och presenterar. Vi kommer att berätta om vår resa och om vår slutsats, som har resulterat i en rapport. Rapporten vi har sammanställt finns att ladda ner här.

Attraktionskraft och livskvalitet i Blekinge

Hur avgörande är tillgången till bredband för Blekinges attraktionskraft och livskvalitet? En workshop hålls i samband med projektets slutpresentation. Hur ska vi tillsammans kunna implementera Regeringens strategi om ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Smarta Samhället

Varför är det viktigt att tacka ja till bredband när erbjudande om fiber eller andra alternativa lösningar ges? Svar på denna fråga kan Smarta samhället hjälpa till med, läs mer här.