Beskrivning: Planerat avbrott av Kraftringen. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster i Grimsmåla med omnejd
Orsak: Planerat avbrott Kraftringen

Google Translate:

Beskrivning: Planerat avbrott av Kraftringen. Detta kommer påverka fiber och bredbandstjänster i Grimsmåla med omnejd
Orsak: Planerat avbrott Kraftringen
Nyhet 21 januari 2019

Smarta sensorer på Karlskronahem

Affärsverken och Karlskronahem utför nu ett pilotprojekt tillsammans där vi har utrustat Karlskronahems kontorslokaler med smarta sensorer för att kunna mäta CO2 nivån, ljudvolym och temperatur med mera. Detta är bara en av sakerna man kan göra med de smarta sensorerna och mer projekt kommer under våren.